[TOWNY] Cập nhật #04122018

C Ậ PㅤN H Ậ Tㅤ0 4 / 1 2 / 2 0 1 8

 

[✔] CẬP NHẬT MỚI:

Hoàn thiện 100% Hệ thống Trade cho Phó Bản 1: THÁP VÕ THẦN (/warp dungeon1)

Tăng tỉ lệ Nguyên liệu rớt ra khi giết Boss tại Phó Bản lên GẤP ĐÔI

Tăng giá bán vật phẩm tại Shop (/warp shop) lên GẤP ĐÔI  Kiếm tiền dễ hơn rồi nhé ._.

 Mở bán Shop Trang Trí (bên dưới /warp shop), giúp bạn dễ dàng hơn trong việc Trang trí Town

 

[✖] LOẠI BỎ:

 Nhiệm vụ Hằng ngày (Hệ thống Đua Top Nhiệm vụ sẽ thay thế sau) 

 

[♝] SẮP RA MẮT:

Hoàn thiện 100% Hệ thống Trade cho Phó Bản 2: CẢNG BIỂN RẮC RỐI (/warp dungeon2)

Hệ thống “ĐUA TOP NHIỆM VỤ” nhận thưởng Hằng Tuần

 Boss Mới và Phó Bản mới:  HAILSTORMLÂU ĐÀI BĂNG HÀ

 Event GIÁNG SINH 2018

 

 

Nếu có thắc mắc gì liên quan tới bài viết, hãy để bình luận bên dưới bài viết hoặc liên hệ Group Server nhé