một bức ảnh gì đó cà khịa bọn clone

[TOWNY] LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA VIỆC SỬ DỤNG CLONE

Hôm 12/7, mình đã phổ biến trên group server cách xử phạt một số cá nhân có hành vi lạm dụng việc tạo và sử dụng clone để chuộc lợi cá nhân trong server như: farm trade, farmkill, farm kit newbie, lừa đảo, giả mạo staff và admin,… và hôm nay (20/7/2019) mình sẽ bổ sung và điều chỉnh lại một số điều luật cũng như công bố cho mọi người trong server đều biết

Những Quy Định Chung

1. Giải thích từ ngữ:

Clone chính là những account (tài khoản) phụ mà người chơi tạo ra để phục vụ mục đích cá nhân hoặc tập thể.
 

IP là một địa chỉ của một máy tính khi tham gia vào mạng nhằm giúp cho các máy tính có thể chuyển thông tin cho nhau một cách chính xác, tránh thất lạc. Có thể coi địa chỉ IP trong mạng máy tính giống như địa chỉ nhà của bạn để nhân viên bưu điện có thể đưa thư đúng cho bạn chứ không phải một người nào khác. (nguồn: infornet.vn)

2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc sử dụng clone:

a) Sử dụng clone để farm event, farm kit newbie, farmkill, farm trade.

Biện pháp xử phạt: jail 7 ngày cảnh cáo, tái phạm jail hoặc banip vĩnh viễn

b) Sử dụng clone để quảng cáo; spam một ip server nào đó nhiều lần.

Biện pháp xử phạt: mute tất cả account có cùng địa chỉ ip, jail nếu cần thiết
c) Sử dụng clone để bug, hack, hoặc sử dụng những phần mềm bên thứ 3

Biện pháp xử phạt: jail vĩnh viễn tất cả các tài khoản có giá trị nhất trong cùng một địa chỉ ip

d) Sử dụng clone để giả mạo staff, bôi bẩn danh tính staff ngay trong server.

Biện pháp xử phạt: Ban hoặc mute vĩnh viễn tài khoản có giá trị nhất trong cùng một địa chỉ ip

e) Che giấu, không tố giác những cá nhân có hành vi vi phạm một trong những điều a, b, d.

Biện pháp xử phạt: Jail vĩnh viễn
Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ fanpage hoặc Group của server