[Faction] Crossover

❖ Giới thiệu Đây là một sự kiện đánh dấu cho crossover đầu tiên giữa hai faction và là một nền tảng để phát triển…

Xem chi tiết

Factions

  Giới Thiệu Chung Factions là một chế độ sinh tồn khắc nghiệt, nơi mà bạn tuyệt đối phải biết tự vệ bản thân, chết…

Xem chi tiết