Giới thiệu

Games: MineStrike, Towny, Skyblock, Wibuland
IP Server: sv.minefs.net
Version: 1.11+

FS Network xuất thân là một server non trẻ, chưa có kinh nghiệm. Sau 2 năm thành lập và phát triển, FS Network đã có thể “vỗ ngực tự hào” cho mình là một trong những máy chủ Minecraft hàng đầu tại Việt Nam. Với những đánh giá khách quan từ cộng đồng Minecraft Việt Nam, tích cực có, tiêu cực có. Nhưng quy chung, FS Network có thể coi là cột mốc đặc biệt đối với cộng đồng Minecraft Việt Nam. Đánh dấu sự thay đổi lối chơi Minecraft Multiplay cũ rít ở Việt Nam, thay đổi trách nhiệm của đội ngũ làm việc, thay đổi cách nhìn về cộng đồng Minecraft Việt Nam.