Hướng dẫn cài đặt gói tài nguyên

Khi vào server MineStrike, để chơi bạn cần chấp nhận gói tài nguyên như hình

2016-09-23_17-33-10
 

Trường hợp bạn lỡ chọn “Không” khi hiện thông báo này, bạn cần ra danh sách server và làm như sau:

 

2016-09-23_17-30-11

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!