Skyblock

Giới Thiệu Chung

Skyblock là một chế độ sinh tồn bình yên cũng gần tựa như Towny. Nhưng điểm khác biệt của skyblock là một hòn đảo giữa trời, bạn phải cày dựng lên hòn đảo nhỏ đó thành một hòn đảo lớn thi đua với các đảo khác. Với chế độ này bạn cũng có thể mời bạn bè vào đảo của mình để cùng nhau xây dựng chung.

Ưu điểm của Skyblock:

Quản lý đảo và các thành viên.

+ Cho phép xây dựng nhà và phát triển trên đảo của bạn.

+ Bảo vệ nhà và đảo của bạn khỏi các yếu tố tiêu cực bên ngoài (TNT, PvP,…).

+ Được mở rộng đảo với độ rộng theo nhiều tầng khác nhau trong khu vực đảo của bạn…

Nhược điểm của Skyblock:

+ Tốn khá nhiều thời gian để phát triển một hòn đảo nhỏ thành hòn đảo lớn (điều đương nhiên).

+ Cần kinh nghiệm trong sinh tồn với điều kiện hạn chế và khắc nhiệt như thế.


 Các lệnh về SKYBLOCK

(+) /is (tạo đảo hoặc về đảo của mình).

(+) /is help (mở danh sách các lệnh về Skyblock, đã được việt hóa).

(+) /is go (dịch chuyển đế đảo của bạn).

(+) /is controlpanel [on/off] hoặc /is cp [on/off] (mở bảng điều khiển skyblock của đảo bạn).

(+) /is restart (tái tạo lại đảo của bạn hoàn toàn. Lưu ý: khi tái tạo lại, các món đồ mà bạn đã có từ đảo sẽ bị mất).

(+) /is sethome (cập nhật vị trí đến đảo của bạn tại một vị trí mới khi dùng lệnh. Dùng /is sẽ về vị trí mà bạn đã cập nhật).

(+) /is level (kiểm tra cấp độ đảo hiện tại của đảo bạn).

(+) /is level [tên người chơi] (xem cấp độ đảo của người chơi khác).

(+) /is value (Xem điểm level của block bạn đang cầm trước khi đặt ra đảo).

(+) /is name [tên bất kì] (đặt tên mới cho đảo của bạn).

(+) /is resetname (xóa tên đảo hiện giờ, tên đảo trở về mặc định).

(+) /is top (hiện danh sách các đảo có level cao nhất đến thấp, mạnh nhất đến yếu).

(+) /is warps (xem danh sách các warp của từng đảo trong server).

(+) /is warp [người chơi] (đi đến đảo của người khác đã được đặt warp tại đảo của người đó).

(+) /is team (xem thông tin về đồng đội của mình).

(+) /is invite [người chơi] (mời một người chơi nào đó vào đảo của mình).

(+) /is [accept/reject] (chấp nhận lời mời của chủ đảo).

(+) /is leave (rời khỏi đảo của người chủ. Lưu ý: đồ trong túi bạn sẽ mất nếu như thực hiện câu lệnh này).

(+) /is kick [thành viên trong đảo] (“sút” người trong đảo ra khỏi đảo của mình. Lưu ý: chỉ có chủ đảo mới được dùng lệnh này).

(+) /is makeleader [thành viên trong đảo] (chuyển chức “chủ đảo” cho người thành viên đó).

(+) /is settings (điều chỉnh bảo vệ đảo của bạn)