[MINESTRIKE] Cập nhật #25092018

Update MS#25092018

Hội đồng sẽ mang đến cho các bạn chi tiết phiên bản cập nhật MS#25092018

🔧 Thay đổi:

  • AN94:
   • Sát thương: 37.5 -> 35 
   • Độ giật: tăng 30%

✅ Thêm mới:

  • Recoil:
   • Giờ đây màn hình của bạn sẽ rung lên khi bắn tạo hiệu ứng giật, việc làm quen với cách bắn sẽ dễ dàng hơn sau update này.
   • Hiện nay tại Minecraft Việt Nam, thậm chí là thế giới không có server cùng thể loại nào hay và đặc sắc như MineStrike, có recoil đỉnh như MineStrike!
  • Glock – 18:
   • Chế độ: Burst
   • Kích hoạt: Nhấp Chuột trái
   • Chế độ Burst giúp bạn dồn dame nhanh hơn, độ giật cũng giảm, ngại gì không thử nhỉ các bạn?

❌Loại bỏ:

  • Herobrine

Và đó là những update cho ngày hôm nay, bạn có thể review recoil ở video dưới đây. Ngại gì nữa mà không go pro đi các giáo sư !