[TOWNY] Cập nhật #15072018

Update #20180715

Hội đồng sẽ mang đến cho các bạn chi tiết phiên bản cập nhật #20180715

❌Loại bỏ:

 • NPC / SHOPKEEPER
  • Sứ Giả Hư Không [Spawn Chính, Làng Hắc Ám (Phó Bản: Lâu Đài Hắc Ám)].
  • Dịch Chuyến Phó Bản.
  • Đổi Thưởng Chìa Khóa Phó Bản.
 • RƯƠNG BÁU VẬT:
  • Online Case – Sơ cấp
  • Online Case – Trung cấp
  • Resource – Coal / Iron / Gold
  • [Edge Of Infinity]
  • [Destiny’s Song]
  • [Warlord’s Treasure]
  • [Light’s Bane]
  • [Lễ Hội Trăng Rằm]
  • [Lễ Hội Ma Quái – Halloween]
  • [Phần Thưởng Phó Bản]

🔧 Thay đổi:

 • VẬT PHẨM:
  Thay đổi thông tin: 
 • HỆ THỐNG TRAO ĐỔI:
  • Vanquisher + 22 Vệ hồn Tháp võ thần Tempest Glaidus
   Địa điểm: (NPC: Đổi Thưởng Trang Bị | Tháp Võ Thần: Tầng Trệt)
  • Lightbringer + 22 Vệ hồn Tháp võ thần ► Pinacle Glaidus
   Địa điểm: (NPC: Đổi Thưởng Trang Bị | Tháp Võ Thần: Tầng Trệt)
  • 100 Monster Crystal ► Shadow Scimitar
   Địa điểm: (NPC: Đổi Thưởng Trang Bị | Hội Chiến Binh)

✅ Thêm mới:

 • VẬT PHẨM:

  • Wicked Scimitar (NPC: Đổi Thưởng Trang Bị | Hội Chiến Binh)
  • Tempest Glaidus [Thần Khí] | Pinacle Glaidus [Thần Khí]
   (NPC: Trang Bị Thần Khí | Hội Chiến Binh)

 • NPC / SHOPKEEPER:
  • Đổi vật phẩm cũ mới
  • Trang bị Thần khí

Nếu có thắc mắc gì liên quan tới bài viết, đừng ngại để lại bình luận phía dưới nhé! Mình sẽ cố gắng để trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất!