[MineStrike] Event: Dual Infinity Reborn – Release: Melee Mode

Nhằm đáp ứng một mùa hè đầy sôi động tại máy chủ MineStrike, Tổng Bộ cũng sẽ không phụ lòng mong mỏi của các tay súng.

Hè này, MineStrike bùng nổ sự kiện:

  • Dual Infinity Reborn:
  • + Đặt hoặc gỡ C4 (bom) 200 lần tại map bất kỳ để nhận Dual Infinity (vĩnh viễn).
  • + Giết 2000 mạng bằng Dual Infinity tại map bất kỳ để nhận Dual Infinity Custom (vĩnh viễn)  – Đối với mạng Zombie sẽ được tính 10 điểm).

Khẩu Dual Infinity sẽ là khẩu có vai trò quan trọng trong mode Zombie Escape, cho nên nếu bạn ưa thích mode này thì đừng bỏ qua event này! Ngoài ra bạn có thể mua Dual Infinity (vĩnh viễn) tại shop Gun Seller.

Thời gian kết thúc sự kiện dự kiến là ba tuần hoặc sau khi Zombie Escape ra mắt.

  • Release: Melee Mode
  • Chế độ mới: Cận chiến
  • Bản đồ mới: Moonlight (Chế độ đấu dao)