[MINESTRIKE] Thử nghiệm boss Minestrike

Update #20180715

Hội đồng sẽ cho các bạn chi tiết về cập nhật của máy chủ MineStrike #20180715

Thử nghiệm boss: Đây là lần cập nhật khá là quan trọng trong việc khởi đầu làm Boss và chế độ AI tại server bắn súng này, đây chỉ mới là bước ngoặt quan trọng đầu tiên trong dự án làm Boss cũng như là chế độ AI sắp tới.

Bản đồ: Thử nghiệm boss

Hãy cùng chờ đón chế độ mới này nào