[Skyblock] Bảo trì nâng cấp và “lột xác”

[Skyblock]

Trải qua và gắn bó với server Gunfs khá lâu, Skyblock là một trong những server tiêu biểu lúc bấy giờ. Nhưng nay, thời thế đã đa cấp và hiện đại hơn, chính vì vậy admin không thể nhìn server Skyblock chúng ta “dặm chân” tại vị trí cũ mãi mà hãy “lột xác” như các server khác hiện nay của chúng ta như towny, factions…

– Hiện tại admin sẽ bảo trì server tầm vài tuần để nâng cấp lên bản 1.12.1 và update các hệ thống, chức năng mới để cho member trải nghiệm server mới một cách tốt nhất!

Chi tiết nâng cấp: Cập nhật server lên 1.12.x; thêm 1 số chức năng mới (như random ores, mypet+,…); thay đổi đảo khởi đầu, spawn mới; dungeon – săn quái thú; shop, trade, báu vật mới….

♢ Lưu ý: Member thuộc server Skyblock sẽ bị reset toàn bộ để đảm bảo cân bằng khi server mới ra và sẽ đền bù points cho những member nạp vào Skyblock trong năm nay (Đền bù sau khi server hoàn toàn ỔN ĐỊNH).