Sự kiện Mùa Hè Skyblock

Trong khi chờ towny 1.11 ra mắt và các admin đang thi thì bộ phận quản lý Skyblock đã tạo sự kiện Mùa Hè cho server Skyblock, nhằm thu hút những người chơi towny cũ vào Skyblock và chờ đợi cho đến khi các admin khác thi xong để rồi tiếp tục triển khai các mục đích mà server đang hướng tới phát triển.

Thời gian sự kiện: Từ ngày 15/6/2017 đến hết ngày 31/8/2017.

Địa điểm: Server Skyblock GunFS (/warp eventarena).

Chúc bạn chơi game vui vẻ!